.

!!!!!!!span>

SAKARYA TANITIM SİTEMİZ

İLCELER

HENDEK 

::BİLGİSİ:::

 Hendek, çok küçük bir bölümü Karadeniz Bölgesi, daha büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan, İdari olarak Sakarya İli'ne bağlı bir ilçedir.

1907 yılında belediye olan Hendek, 1926 yılında Kocaeli İli'ne bağlı bir ilçe olarak yapılanmış, 1954 yılında merkezi Adapazarı olmak üzere oluşturulan Sakarya İli'ne dahil edilmiştir. İlçe'nin bugünkü kaymakamı Harun Kaya, Belediye Başkanı Ali İnci'dir.
2000 Yılında yapılan Genel Nüfus Sayımına göre İlçe toplam nüfusu 63.703’dür. Bunun 30.597 kişisi ilçe merkezi ve mahallelerinde, geri kalan 27.706 kişisi köylerde, 2.596’sı Yeşilyurt Beldesinde, 2.804 kişisi Çamlıca Beldesinde olmak üzere 5.400 kişisi de beldelerde yaşamaktadır.

İlçemiz, eski E-5 yeni adı ile D-100 karayolu üzerinde İstanbul’a 170 km, Ankara’ya 275 km, Adapazarı’na 30 km mesafede kurulmuş, tabiatı ile meşhur şirin bir beldedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 175 metredir. 6300 hektar alana yayılan ilçemizin bu günkü nüfusu 30 binlere dayanmaktadır. Dikmen-Balkaya mevkiinden getirilen memba sularına sahiptir. Ayrıca ülkemizde söz sahibi olan Aytaç Su, Kardelen Su, Flora Su kaynakları ve fabrikaları ilçemizde olmasının yanı sıra ilçemiz sınırlarında bulunan Uludere mevkiinden de içme suyu elde edilmektedir.

İlçemizin etrafı zengin ormanlarla çevrilmiş olup zümrüt gibi yeşillikler arasında yer almaktadır. İlçeye Adapazarı yönünden girişte iki tarafı süsleyen çınar ve akasya ağaçları güzel bir görünüm verir. Kuzeyinde Çamdağı güneyinde Keremali Dağı bulunur. Bu dağlar ormanlık olup; kayın, meşe, ıhlamur, kestane, dışbudak, köknar vb… ağaçlarından oluşur. Uludere; ilçemizin ortasından geçmekte olup, mesire yeri olarak kullanıma müsaittir. Ülkemizin her köşesine karayoluyla ulaşım her an mümkün olup nakliyecilikte gelişmiştir. Yurt içi yurt dışı taşımacılığında ilçemizdeki araçların katkısı büyüktür. İlçemizde TIR taşımacılığı hayli ilerlemiştir. Hendek halkı önceden tütün rençperliği ile geçinirken, bugün geçiminin büyük bir bölümünü fındık üretimiyle sağlamaktadır. Günlük ihtiyaçlar Salı günleri pazar yeri kurulan yeni Ticaret Merkezi’nden sağlanmaktadır.
İlçemizde Sakarya Üniversitesi’ne bağlı olarak Eğitim Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu eğitim vermekte, bu okullarda 5 bin civarında öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerin ilçemiz ekonomisine büyük ölçüde katkısı bulunmaktadır. 1999 Marmara ve 12 kasım Düzce depreminden zarar gören İlçemiz gerek sanayi gerekse tarım sektöründe hızlı bir gelişme göstermektedir.


Adapazarı (Merkez)

:::BİLGİSİ::::


Uzun yıllar Kocaeli’ye bağlı bir ilçe olarak yaşayan Adapazarı, TBMM’de 17 Haziran 1954 tarihinde kabul edilen bir yasa ile “Sakarya” adıyla vilayet haline gelmiştir. Sakarya ilinin merkez ilçesi ise Adapazarı’dır.

22 Ekim 2000 tarihindeki nüfus sayımıyla ilgili İl Planlama Müdürlüğü’nün kesin olmayan sonuçlarına göre Adapazarı merkez nüfusu 160.757, büyükşehir nüfusu ise 309.150 olarak saptanmıştır.

AKYAZI

::::BİLGİSİ::::Akyazı Selçuklular zamanında kurulmuş bir Türk kasabasıdır. Selçuklu Devleti’nin sona ermesi ile merkezi Göynükte bulunan Umurhan Beyliği’nin eline geçmiştir. 1303 tarihinde Osmanlı Devleti'’in kurucusu Osmanbey’in komutanlarında Konuralp tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bundan böyle sürekli Türk egemenliğinde kalan Akyazı, 1808 yılında İstanbul, ve 1845 yılında Üsküdar’a bağlanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Selim ve Beyazıt zamanında başlayan taht kavgaları yüzünden çıkan kanlı çatışmalar yöre halkı üzerinde derin izler bırakmıştır. Yine bu bölgede çıkan suhte (softa) ayaklanmaları yüzünden Akyazı ve çevresi halkı büyük zarar görmüştür.

Akyazı tarih çağları içinde Bitinya, Roma ve Bizans gibi büyük devletlerin egemenliği altında kalmıştır. Osmanlı Devletinin kurulması ile Bizanslıların egemenliği altında bulunan Akyazı ve çevresine yapılan seferler sonunda Osmanlı egemenliğine geçmiştir.

1944 yılında İlçe olan Akyazı önce Kocaeli iline, 1954 yılında da Sakarya’nın İl olması ile Sakarya’ya bağlanmıştır.


GEYVE

:::BİLGİSİ:::


Sakarya Nehri’nin dik yamaçlı, Samanlı Dağlarının doğu kesiminde Geyve Boğazı bulunmaktadır. Boğazın yamaçlarındaki kristalli şist tabakaları MÖ. 136-65 milyon yıl önce bu arazinin oluştuğunu göstermektedir.


FERİZLİ

:::BİLGİSİ::::

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk çağlardan beri önemli bir yerleşim birimi olan Ferizli’nin tarihinin M.Ö.600 yıllarına kadar uzandığı bilinmektedir.

Jeopolitik yapısı ve Karadeniz’e giden yollar üzerindeki stratejik yerleşim konumu nedeniyle birçok kavme ev sahipliği yapmıştır. 12.yüzyıl sonlarında Türk hâkimiyetine girmesine rağmen 1.Dünya Savaşı’na kadar değişik etnik ve dini yapıya mensup insanların ortak yaşam bölgesi olmuştur. 1950’li yılların sonunda Balkan Göçmenlerinin yerleşmesi ve Karadeniz yoğunluklu göç hareketleriyle yeniden oluşmuştur. Adını demir madeninin Latince ismi olan Ferissium’dan alan Ferizli, 1973 yılından 1990 yılına kadar Sakarya ili Merkez ilçesine bağlı bir kasaba iken, 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 3644 Sayılı Kanunla ilçe olarak teşkilatlanmıştır. 13 Ağustos 1991’de İlçeye Kaymakam ataması yapılarak teşkilat işler duruma getirilmiştir.

Ferizli İlçesi Marmara depreminden sonra 06.03.2000 gün ve 23985 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 593 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adapazarı Büyük Şehir Belediyesi sınırları içine alınmıştır.

KARAPÜKÇEK

:::BİLGİSİ::::


Karapürçek ilçesi daha evvel Akyazı ilçesine bağlı bir belde iken, 3647 sayılı Kanunla ilçe Statüsüne getirilmiş, 1991 tarihinde fiilen ilçe olarak faaliyete geçmiştir.

 

Karapürçek, Sakarya ilimizin en eski nahiyesidir.Sakarya ilimizin il statüsüne getirilmeden önceki zamanlarda komşu Kocaeli ilinin nahiyesi olduğu bilinmektedir.Kuruluş tarihi belli olmamakla birlikte Bizanslılar zamanında büyük yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilmektedir.
 
İlçemiz merkezinde Cumhuriyet., İnönü ve Ahmetler Mahallesi olmak üzere 3 mahalle, 1 belde ve 12 köy bağlı iken; İlçemiz 2004 yılında Büyükşehir sınırları içerisine dahil edildikten sonra, Akbalık, Hocaköyü, Yazılıgürgen ve Yüksel Köyleri de mahalleye dönüştürülmüş olup, İlçe Merkezinde mahalle sayısı 7’ye yükselmiştir.

KARASU

:::BİLGİSİ::::

Karasu, Batı Karadeniz Bölgesinin bitimiyle Marmara bölgesinin başlama noktasındadır. Deniz seviyesinden 31 metre yüksekliktedir. Doğusu Kocaali İlçesi, Batısı Kaynarca İlçesi, Güneyi Adapazarı ve Hendek İlçesi, Kuzeyi Karadeniz ile çevrilidir. Yerleşim, engebeli arazi üzerinde 457 Km kare alanı kaplamaktadır. 30 Köyü, 1 Merkez Belediyesi ve 4 beldesi vardır.

İlçemiz 1933 yılına kadar bucak merkezi, 1933 yılında Kocaeli İline bağlı bir ilçe olmuştur. 22 Haziran 1954 yılında Sakarya’nın İl olması ile birlikte Sakarya İline bağlı bir İlçe olmuştur.
Karasu’da yerleşim kuzeyden güneye doğru yükselen meyilli topraklar üzerinde oldukça dağınık bir görünüm arz etmektedir. Yerleşim süresi boyunca İlçede 6 mahalle meydana gelmiştir.
Yenimahalle   :
Merkeze 5 km. mesafede, Sakarya Nehrinin Karadeniz’e döküldüğü yerde, Trabzon ve Sürmene yöresinden gelenler tarafından kurulmuştur. Sakarya Nehri kıyısındaki balıkçı lokantaları, çay bahçeleri ve dinlenme yerleri ile kendine özgü turistik özelliklere sahip bir yerleşim yeridir.
Yalı Mahallesi  :
Şehrin Kuzey kısmında yer alan mahallede yerleşim yeni olmasına rağmen çık hızlı yapılaşma mevcuttur. İlçenin denize açılan mahallesidir. Karadeniz’den göçmen olarak gelenler yerleşmiştir.
Kuzuluk Mahallesi  :
Bu mahalle Trakya göçmenleri tarafından kurulmuştur. Kendilerine özgü örf ve adetleri vardır. Evlenmede başlık parası yoktur. Kız istemeye kahve ve çay şekeri ile gidilir. Şekerle gidiş, kız isteneceğine işarettir. Milli enstrümanları armoniktir.
Aziziye Mahallesi  :
1877-1878 yılındaki 93 harbi denilen Osmanlı-Rus harbinden sonra Batum ve civarından gelenler tarafından kurulmuştur.
İncilli Mahllesi  :
İlçemizin en merkezdeki mahallesidir. Hemen hemen bütün resmi daireler bu mahallededir.
Kabakoz Mahallesi  :
İncilli Mahallesinin devamı sayılır. Yeni Sakarya caddesi mahallenin içinden geçmektedir.
 
KAYNARCA

:::BİLGİSİ::::

GENEL BİLGİLER
 
 
Kaynarca İlçesi 1 Nisan 1959’da 7033 sayılı kanunla “Kaynarca” adı ile İlçe olmuş ve 21 Ocak 1966 tarih ve 714 sayılı kanunla da Sakarya İline bağlanmıştır. 1960 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. İl merkezine uzaklığı 35 km`dir. Yüz ölçümü 360 km² olan ilçenin denizden yüksekliği 50 m`dir. İlçeye bağlı 1 belediye ve 41 köy bulunmaktadır.
TARİHİ
TARAKLI

:::BİLGİSİ:::

Kaynarca İlçesi Kocaeli Yarımadasının Doğu Uzantısında, Sakarya Vadisi ile Karadeniz arasında yer almaktadır. Bu bölgenin tarihi Bitinya Krallığı ile başlar. (M.Ö.304-307) sonrası ise Pantos, Roma ve Bizans egemenliğine geçmiştir.

1299 yılında Söğüt dolaylarında Osmanlı beyliğini kuran Osman Gazi Karadeniz’e kadar olan yörenin fethini Akçakoca ve Konuralp beylere verir. Akçakoca beyi bu yörenin fethini 1308-1317 yılları arasında tamamlar.

Kaynarca’nın kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Hoca köyü adıyla anılan köyün daha sonra Şeyhler adını alarak nahiye olduğu (1227 – 1888) tarihli Tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır.1899 da meydana gelen büyük bir yangın sonucu Devlet daireleri önce Şeyh tımarı köyüne (1899-1909), sonra Kayacık-Çorallar köyüne (1909-1917) taşınır.1917 de tekrar nahiye olarak teşkilatlanan Şeyhler, 25.Mart 1920’de Yunan işgaline uğramış, 16.Nisan.1921’de geri alınmıştır. İkinci kez 30.Nisan.1921’de düşman işgaline uğramış ve 3.Mayıs 1921’de düşman işgalinden kurtarılmıştır.1922 yılında ikinci kez büyük bir yangın geçirerek 1922-1925 yılları arasında Topçu-Büyük Kaynarca köyüne nakledilmiştir.

Önce Kocaeli’ye (İzmit) bağlı olan Şeyhler 1868’de Kandıranın İlçe olması üzerine Kandıra’ya bağlanmıştır. 1.Nisan.1959 yılına kadar Kandıra İlçesine bağlı kalmıştır.

1.Nisan.1959’da 7033 sayılı kanunla “Kaynarca” adı ile İlçe olmuş ve 21.Ocak.1966 tarih ve 714 sayılı Kanunla’da Sakarya İline bağlanmıştır.KOCA ALİ

:::BİLGİSİ:::

Marmara Bölgesi’nde, Sakarya İline bağlı bir ilçe olan Kocaali, doğusunda Akçakoca ilçesi, güneyinde Düzce ve Hendek ilçesi, batısında Karasu ilçesi, kuzeyinde de Karadeniz ile çevrilidir. Marmara Bölgesi’nin Batı Karadeniz ile birleştiği yerde, Sakarya’nın kuzeyinde yer alan ilçe toprakları hafif dalgalı alçak alanlardan oluşmuştur. Karadeniz kıyısındaki düzlüklerin gerisinde hafif eğimlerle yükselen alanlar, bu alanların güneyinde de dalgalı düzlükler bulunur.

 

 


 

Marmara Bölgesi’nde, Sakarya İline bağlı bir ilçe olan Geyve, doğusunda Taraklı ve Karapürçek, batısında Pamukova ilçesi, kuzeyinde Sakarya Merkez ve Sapanca, güneyinde ise Osmaneli ve Gölpazarı ilçeleri ile çevrilidir. Sakarya İlinin güneyinde yer alan Geyve’nin kuzeyini Samanlı Dağları engebelendirir. İlçenin güneyinde Pamukova yer almaktadır. Domdom Kaya, Kirpiyan ve Karagöl Yaylaları ilçenin belli başlı düzlükleridir.

 

 

Tags Kardeş Siteler: Bedavasitem.Forum.St Tema Düzenleme: Bedavasitem.Forum.St
Son Güncelleme: 05 eyl 2008 @ 07 37 PM

EmailPermalinkYorum Yap
/ Site Menüsü ...
Tema Seçiniz...
 • Üyeler » 100
 • Kategoriler » 18
 • Toplam Tema » 39
Tema Seçiniz...
 • VoidVoid « Default
 • LifeYeşil
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterAteş
 • FireAteş
 • LightLight

İletişim  Bu Tema Bedavasitem.Forum.st Tarafından Tr.gg'ye uyarlanmıştır. Herhangi bir sorun durumunda bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol